Rímskokatolícka farnosť sv. Juraja

HUBOŠOVCE

  • Ratvaj
  • Uzovce
  • Bodovce
  • Hubošovce
  • Hubošovce - Jur
  • Šarišské Sokolovce

Návštevnost

AKTUÁLNE FARSKÉ OZNAMY
(144.94 kb)
(97.71 kb)
(134.39 kb)

AAA

Zoznam Aktualít

Dišpenz od povinnej účasti na sv. omši