Rímskokatolícka farnosť sv. Juraja

HUBOŠOVCE

  • Ratvaj
  • Uzovce
  • Bodovce
  • Hubošovce
  • Hubošovce - Jur
  • Šarišské Sokolovce

Návštevnost

AKTUÁLNE FARSKÉ OZNAMY
(308.09 kb)
(134.39 kb)
(113.46 kb)
(72.86 kb)
(85.79 kb)
(269.9 kb)

AAA

Zoznam Aktualít

Dišpenz od povinnej účasti na sv. omši


Rozdávanie svätého prijímania počas sviatkov


Online sväté omše počas sviatkov