Rímskokatolícka farnosť sv. Juraja

HUBOŠOVCE

  • Ratvaj
  • Uzovce
  • Bodovce
  • Hubošovce
  • Hubošovce - Jur
  • Šarišské Sokolovce

Návštevnost

2019

AAA

KRSTY 

1. Gregor DURKÁČ, Šarišské Sokolovce, 1/2019

2. Martin SEDLÁK, Hubošovce, 1/2019

3. Viliam KATUŠČÁK, Majcichov, 3/2019

4. Zachej KAŽIMÍR, Ratvaj, 3/2019

5. Marco OĽŠAVSKÝ, Jur, 3/2019

6. Filip ADAMKO, Uzovce, 4/2019

7. Urban ŠOLTÉS, Tulčík, 5/2019

8. Filip MACKO, Šarišské Sokolovce, 5/2019

 

SOBÁŠE 

 

 

POHREBY 

1. + Helena ŠKVARLOVÁ, 86 r., Hubošovce

2. + Mária MIKOLAJOVÁ, 78 r., Šarišské Sokolovce

3. + Jolana MATHIOVÁ, 69 r., Šarišské Sokolovce

4. + Elena MAŠLEJOVÁ, 86 r., Šarišské Sokolovce

5. + Mikuláš MOTÝĽ, 67 r., Šarišské Sokolovce

6. + Mikuláš DRÁB, 64 r., Šarišské Sokolovce

7. + Margita TOMEČKOVÁ, 87 r., Uzovce

8. + Emil KOLPÁK, 80 r., Šarišské Sokolovce

9. + Vojtech ČUHA, 58 r., Uzovce

10. + Mikuláš HAVRILLA, 83 r., Uzovce