Rímskokatolícka farnosť sv. Juraja

HUBOŠOVCE

  • Ratvaj
  • Uzovce
  • Bodovce
  • Hubošovce
  • Hubošovce - Jur
  • Šarišské Sokolovce

Návštevnost

2019

AAA

KRSTY 

1. Gregor DURKÁČ, Šarišské Sokolovce, 1/2019

2. Martin SEDLÁK, Hubošovce, 1/2019

3. Viliam KATUŠČÁK, Majcichov, 3/2019

4. Zachej KAŽIMÍR, Ratvaj, 3/2019

5. Marco OĽŠAVSKÝ, Jur, 3/2019

6. Filip ADAMKO, Uzovce, 4/2019

7. Urban ŠOLTÉS, Tulčík, 5/2019

8. Filip MACKO, Šarišské Sokolovce, 5/2019

9. Matej GERGELČÍK, Uzovce, 6/2019

10. Nicolas VARGA, Hubošovce, 6/2019

11. Amélia KREHLÍKOVÁ, Šarišské Sokolovce, 6/2019

12. Joachim TOMEČKO, Uzovce, 7/2019

13. Leonie TOSCH, Uzovce, 7/2019

14. Sophie TOSCH, Uzovce, 7/2019

15. Patrik JURČIŠIN, Hubošovce, 8/2019

16. Rita TOMČÍKOVÁ, Jur, 8/2019

17. Šimon VARGA, Uzovce, 8/2019

18. Karolína FEŠČÁKOVÁ, Uzovce, 8/2019

19. Lucas KAMINSKÝ, Sabinov, 8/2019

20. Johana ADAMKOVÁ, Uzovce, 8/2019

21. Ela MOTYĽOVÁ, Šarišské Sokolovce, 8/2019

22. Nataša VARGOVÁ, Bodovce, 9/2019

23. Charlotta Zara STANČÍKOVÁ, Košice, 10/2019

24. Alexandra MALÍKOVÁ, Šarišské Sokolovce, 10/2019

25. Sebastián SKLADANÝ, JUR, 11/2019

26. Richard MALCOVSKÝ, Šarišské Sokolovce, 11/2019

27. Adela SCIRANKOVÁ, Hubošovce, 11/2019

28. Richard MIŠENČÍK, Uzovce, 11/2019

29. Oliver VAFEK, Ratvaj, 11/2019

30. Sabína STRACENSKÁ, Prešov, 12/2019

31. Dávid PEREGRIN, Jakubovany, 12/2019

32. Emily RIMSKÁ, Šarišské Sokolovce, 12/2019

33. Janka ŠKVARLOVÁ, Ratvaj, 12/2019

34. Richard ČECH, Uzovce, 12/2019

 

SOBÁŠE 

1. Stanislav HAMBORSKÝ a Patrícia MINARČÁKOVÁ, Uzovce, 5/2019

2. Martin SKLADANÝ a Romana KOŽÁROVÁ, Hubošovce - Jur, 6/2019

3. František SEDLÁK a Jana MIŠENČÍKOVÁ, Uzovce, 6/2019

4. Gabriel PASTYRČÁK a Kristína JUSKOVÁ, Bodovce, 7/2019

5. Branislav PEREGRIN a Radka MIKOLAJOVÁ, Hubošovce - Jur, 7/2019

6. Roman FABIŠÍK a Nikola DZUBAJOVÁ, Šarišské Sokolovce, 8/2019

7. Tomáš JÍLEK a Kristína BURÍKOVÁ, Šarišské Sokolovce, 8/2019

8. Stanislav SÝKORA a Anna STACHOŇOVÁ, Hubošovce - Jur, 8/2019

9. Ján HALČIN a Miriama ĽACHOVÁ, Šarišské Sokolovce, 8/2019

10. Ľubomír MIKOLAJ a Kristína KULČÁROVÁ, Šarišské Sokolovce, 9/2019

11. Ján ČAPO a Mária LIPTÁKOVÁ, Šarišské Sokolovce, 9/2019

12. František JUSKO a Martina BORZOVÁ, Bodovce, 9/2019

13. Marek TROJANOVIČ a Gabriela HORÁČKOVÁ, Ratvaj, 10/2019

14. Matej GERGELČÍK a Lucia ULIČNÁ, Uzovce, 11/2019

 

POHREBY 

1. + Helena ŠKVARLOVÁ, 86r., Hubošovce

2. + Mária MIKOLAJOVÁ, 78r., Šarišské Sokolovce

3. + Jolana MATHIOVÁ, 69r., Šarišské Sokolovce

4. + Elena MAŠLEJOVÁ, 86r., Šarišské Sokolovce

5. + Mikuláš MOTÝĽ, 67r., Šarišské Sokolovce

6. + Mikuláš DRÁB, 64r., Šarišské Sokolovce

7. + Margita TOMEČKOVÁ, 87r., Uzovce

8. + Emil KOLPÁK, 80r., Šarišské Sokolovce

9. + Vojtech ČUHA, 58r., Uzovce

10. + Mikuláš HAVRILLA, 83r., Uzovce

11. + Mária FEDOROVÁ, 84r., Ratvaj

12. + Jozef LIPTÁK,  61 r., Uzovce

13. + Margita MALIKOVÁ, 78 r., Bodovce

14. + František VARGA, 98 r., Bodovce

15. + Jozef KRENICKÝ, 49 r., Šarišské Sokolovce

16. + František DURKÁČ, 68 r., Šarišské Sokolovce

17. + Margita DRÁBOVÁ, 90 r., Hubošovce

18. + Katarína EŠTOČÁKOVÁ, 88 r., Hubošovce - JUR