Rímskokatolícka farnosť sv. Juraja

HUBOŠOVCE

  • Ratvaj
  • Uzovce
  • Bodovce
  • Hubošovce
  • Hubošovce - Jur
  • Šarišské Sokolovce

Návštevnost

Úradné hodiny

AAA

  ÚRADNÉ HODINY

Pondelok

-

-

Utorok

-

15:30-17:00

Streda

-

15:30-17:00

Štvrtok

 

15:30-17:00

Piatok

-

15:30-17:00

V prípade neprítomnosti z dôvodu iných 
pastoračných povinností, prosím volajte
na tel. číslo 051/45 95 230 alebo na mobil 0902 131 700