Rímskokatolícka farnosť sv. Juraja

HUBOŠOVCE

  • Ratvaj
  • Uzovce
  • Bodovce
  • Hubošovce
  • Hubošovce - Jur
  • Šarišské Sokolovce

Návštevnost

SV.PRIJÍMANIE

AAA

 

 

Prvé sväté prijímanie v našej farnosti plánujeme v nedeľu, 

7. mája 2023 o 10:30 vo farskom kostole sv. Juraja v JURE.

 

 Naši prvoprijímajúci:

  1. Adam BALÁŽ (Bodovce)

  2. Klára DRAGOŇOVÁ  (Š.Sokolovce)

  3. Nikola DURKÁČOVÁ (Š.Sokolovce)

  4. Tomáš GOLODŽEJ (Uzovce)

  5. Jakub JANÍK (Uzovce)

  6. Maximilián JUSKO (Bodovce)

  7. Tamara JUSKOVÁ (Bodovce)

  8. Karolína KANDROVÁ (Š.Sokolovce)

  9. Noel KARAFA (Bodovce)

 10. Nikola LANÍKOVÁ (Uzovce)

 11. Ema LIPTÁKOVÁ (Š.Sokolovce)

 12. Dominik MALCOVSKÝ (Š.Sokolovce)

 13. Tomáš MOLČAN (Uzovce

 14. Viktória NAKATOVÁ (Uzovce)

 15. Lucia PALČOVÁ (Š.Sokolovce) 

 16. Lukáš PAŽÍN (Š.Sokolovce)

 17. Zuzana PEREGRINOVÁ (Ratvaj)

 18. Oliver SEDLÁK (Uzovce)

 19. Nikola ULIČNÁ (Uzovce)

 20. Matúš VOJTKO (Hubošovce)

 21. Richard VOZÁR (Hubošovce)