Rímskokatolícka farnosť sv. Juraja

HUBOŠOVCE

  • Ratvaj
  • Uzovce
  • Bodovce
  • Hubošovce
  • Hubošovce - Jur
  • Šarišské Sokolovce

Návštevnost

SV.PRIJÍMANIE

AAA


Prvé sväté prijímanie v našej farnosti plánujeme v nedeľu, 

16. mája 2021 o 10:30 vo farskom kostole sv. Juraja v JURE.

 

 Naši prvoprijímajúci:

  1. Eliška BALÁŽOVÁ (Bodovce)

  2. Sára ČERKALOVÁ (Uzovce)

  3. Vivien DRAGOŇOVÁ (Š.Sokolovce)

  4. Milan FEKETE (Uzovce)

  5. Laura FEKETEOVÁ (Uzovce)

  6. Alžbeta JACKOVÁ (Uzovce)

  7. Ema JURUŠOVÁ (Š.Sokolovce)

  8. Mária KARAFFOVÁ (Š.Sokolovce)

  9. Nikola KAŽIMÍROVÁ (Ratvaj)

 10. Tomáš KOLPÁK (Š. Sokolovce)

 11. Lukáš KOSTRÁB (Uzovce)

 12. Kristína KUŠNÍROVÁ (Jur)

 13. Chiara LIPTÁKOVÁ (Jur)

 14. Melánia MAGAČOVÁ (Š.Sokolovce)

 15. Alex MIŠENČÍK (Uzovce) 

 16. Šimon PILARČÍK (Hubošovce)

 17. Nela ROVENSKÁ (Bodovce)

 18. Tamara ŠČERBOVÁ (Š.Sokolovce)

 19. Ondrej ŠIROTŇAK (Uzovce)

 20. Lukáš ŠKVARLA (Ratvaj)

 21. Bianka ŠTEFÁNIKOVÁ (Š.Sokolovce)

 22. Oliver ULIČNÝ (Uzovce)