Rímskokatolícka farnosť sv. Juraja

HUBOŠOVCE

  • Ratvaj
  • Uzovce
  • Bodovce
  • Hubošovce
  • Hubošovce - Jur
  • Šarišské Sokolovce

Návštevnost

SV.PRIJÍMANIE

AAA

Prvé sväté prijímanie v našej farnosti bolo19.mája 2019

o 10:30 vo farskom kostole v Jure

 

 Naši prvoprijímajúci:

1. Tomáš Baran (Bodovce)

2. Michaela Fedorová (Š. Sokolovce)

3. Vanesa Fechová (Hubošovce)

4. Adam Janík (Uzovce)

5. Marek Juruš (Š. Sokolovce)

6. Nikolas Jusko (Š. Sokolovce)

7. Kristián Kažimir (Uzovce)

8. Olívia Kolpáková (Š. Sokolovce)

9. Emanuel Kyjovský (Uzovce)

10. Dominik Laník (Uzovce)

11. Tobiáš Leššo (Hubošovce)

12. Matthyas Mikolaj (Hubošovce)

13. Tomáš Motýľ (Jur)

14. Matúš Novický (Uzovce)

15. Timea Pastirčáková (Š. Sokolovce) 

16. Štefan Peregrin (Ratvaj)

17. Martin Sedlák (Uzovce)

18. Sára Smreková (Ratvaj)

19. Tajana Tomčíková (Jur)

20. Barbora Volčeková (Š. Sokolovce)