Rímskokatolícka farnosť sv. Juraja

HUBOŠOVCE

 • Ratvaj
 • Uzovce
 • Bodovce
 • Hubošovce
 • Hubošovce - Jur
 • Šarišské Sokolovce

Návštevnost

Synoda 2021 - 2023

AAA

Hlavná otázka synody

“Ako sa dnes na rôznych úrovniach uskutočňuje spoločné kráčanie, ktoré umožňuje Cirkvi ohlasovať evanjelium v súlade s misiou a aké kroky nás Duch Svätý pozýva vykonať, aby sme rástli ako synodálna Cirkev?“


Metóda synody:

 • synoda má byť duchovným procesom, ktorý sa nesie v modlitbovej atmosfére a kde je medzi nami prítomný Otec skrze Syna a v Duchu svätom
 • nejde len o zbieranie odpovedí či informácií, ale o autentické počúvanie jemného hlasu Ducha, ktorý prehovára k svojej Cirkvi
 • autentický dialóg počas synodálnych stretnutí sa prejavuje: 1. odvahou hovoriť, lebo Duch môže povedať ďalším členom synody niečo cezo mňa; 2. pokorou počúvať iného, cez ktorého môže tiež Duch hovoriť niečo mne samému
 • cieľom je rozlišovanie Božej vôle pre naše spoločenstvo (hnutie, farnosť, diecéza)

Ako to bude vyzerať?

Moderátor - osoba poverená koordináciou synodálneho spoločenstva, animáciou jednotlivých stretnutí a zapisovaním/odosielaním záverov

Forma stretnutia - osobná alebo online (pre nepriaznivú epidemiologickú situáciu či vzdialenosť)


 1. moderátor začne modlitbou a ponúkne pripravené rozjímanie nad biblickým textom
 2. po rozjímaní vyzve členov k diskusii (môže si pomôcť ponúknutými otázkami)
 3. spoločenstvo počúva, čo hovorí Duch Cirkvi skrze jednotlivých členov
 4. spoločenstvo spoločným aktom rozlišovania analyzuje povedané a hľadá vízie pre miestne spoločenstvo (hnutie, farnosť, diecéza)
 5. moderátor zapisuje spoločné výstupy
 6. stretnutie sa ukončí modlitbou

TÉMY:

I. stretnutie - Spoločníci na ceste
(208.1 kb)
II. stretnutie - Počúvať
(201.76 kb)
III. stretnutie - Vyjadrenie názoru
(194.33 kb)
IV. stretnutie - Slávenie
(210.34 kb)
V. stretnutie - Zdieľanie zodpovednosti za našu spoločnú misiu
(212.12 kb)
VI. stretnutie - Dialóg v Cirkvi a spoločnosti
(220.77 kb)
VII. stretnutie - Ekumenizmus
(220.61 kb)
VIII. stretnutie - Autorita a spoluúčasť
(241.07 kb)
IX. stretnutie - Rozlišovanie a rozhodovanie
(223.76 kb)
X. stretnutie - Formovanie v synodalite
(224.9 kb)