Rímskokatolícka farnosť sv. Juraja

HUBOŠOVCE

  • Ratvaj
  • Uzovce
  • Bodovce
  • Hubošovce
  • Hubošovce - Jur
  • Šarišské Sokolovce

Návštevnost

Spoveď
(427.38 kb)
(428.01 kb)
(191.07 kb)
(108.3 kb)
(325.46 kb)

AAA

SVIATOSŤ ZMIERENIA


Hlavné časti sviatosti zmierenia:

•   spytovanie svedomia

•   ľútosť nad svojimi hriechmi (najdôležitejšia časť)

•   silné predsavzatie nehrešiť

•   vyznanie hriechov (kňazovi) – spoveď

•   kajúci skutok (zadosťučinenie)


Duchovné účinky sviatosti pokánia sú:

- zmierenie s Bohom, ktorým kajúcnik znovu získava milosť;

- zmierenie s Cirkvou;

- odpustenie večného trestu, ktorý si človek zaslúžil za smrteľné hriechy;

- odpustenie, aspoň čiastočné, časných trestov, ktoré sú následkami hriechov;

- pokoj a spokojnosť svedomia a duchovná útecha;

- vzrast duchovných síl pre kresťanský boj.

              

Individuálne a úplné vyznanie ťažkých hriechov, po ktorom nasleduje rozhrešenie, je jediným riadnym prostriedkom zmierenia s Bohom a s Cirkvou. (KKC 1422-1498)

 

V našej farnosti sa vysluhuje sviatosť zmierenia na požiadanie pred každou sv. omšou a pred prvým piatkom v mesiaci podľa aktuálnych farských oznamov.