Rímskokatolícka farnosť sv. Juraja

HUBOŠOVCE

  • Ratvaj
  • Uzovce
  • Bodovce
  • Hubošovce
  • Hubošovce - Jur
  • Šarišské Sokolovce

Návštevnost

Fotogaléria

AAA

Krížová cesta - Kvetná nedeľa 4/2019

Misie 3/2019

Karneval biblických postáv 2/2019

Trojdnie Modlitieb matiek 1/2019

Adorácia rodín za rodiny 1/2019 

Silvestrovský výstup na Stráž 12/2018

Jasličková pobožnosť - Hubošovce 12/2018

Dobrá novina 12/2018

Požehnanie Betlehema 12/2018

Medjugorie 9/2018

Turzovka 6/2018

Farský deň detí 6/2018

Púť do Krakova 5/2018

Birmovka 5/2018

Vatra na fare 4/2018

Práce okolo kostola 4/2018

Požehnanie veľkonočných jedál - Jur 3/2018

Boži hrob - Jur 3/2018

Hraná krížová cesta - deti zo Šarišských Michalian 3/2018

Detské omše od 1/2018

Karneval svätých 2/2018

Duchovná obnova ruženčiarov 1/2018

Silvester STRÁŽ 12/2017

Posv. Krížová cesta - STRÁŽ 9/2017

Deň detí 6/2017

Božie Telo 6/2017

Medjugorie 5/2017

Požehnanie motoriek 5/2017

Lavice - JUR 2/2017

Stretnutie miništrantov 9/2016

Birmovka 2016

BT oltáriky Uzovce 2016

mladí na ADSM 2016

Krížová cesta detí - Š. Sokolovce 2016

MIKE arcidiecézne stretnutie miništrantov 2015

Púť na Moravu 2015

15. výročie folklórneho súboru Uzovčan

Púť do Turzovky

Putovanie Ružencového bratstva zo Š. Sokoloviec

Vianoce 2014

Sokolovská jeseň 2014

Trojdnie 2015

Rodáci z Uzoviec 2014

Púť Šaštín 2014

Procesia na Božie Telo 2014

Trojdnie 2014

Pohreb A. Mašlejovej 2014

Obnova kostola v Ratvaji

Pochod za život v Košiciach 2013

Výstup na Stráž 2012

Jasličkové pobožnosti MIX

Zasvätenie panien 2012

So zborom v Bukanove

Púť do Krakova

Posviacka kostola v Uzovciach 2008

Výstup na Stráž 2008

Púť do Krakova 2008

Fašiangy 2007

Púť Ružencového bratstva 2006

DHZ výročie 2006

HISTÓRIA Hubošovce

HISTÓRIA Ratvaj

HISTÓRIA Bodovce

HISTÓRIA Š. Sokolovce

HISTÓRIA Uzovce

História MIX

Sanktuárium Jána Pavla II.