Rímskokatolícka farnosť sv. Juraja

HUBOŠOVCE

  • Ratvaj
  • Uzovce
  • Bodovce
  • Hubošovce
  • Hubošovce - Jur
  • Šarišské Sokolovce

Návštevnost

KOSTOLY

AAA
Farský kostol sv. Juraja Hubošovce - JUR
Filiálny kostol Nanebovzatia Panny Márie - HUBOŠOVCE
Filiálny kostol Narodenia Panny Márie - RATVAJ
Filiálny kostol Narodenia sv. Jána Krstiteľa - BODOVCE
Filiálny kostol sv. Mikuláša - ŠARIŠSKÉ SOKOLOVCE
Filiálny kostol Povýšenia sv. Kríža - UZOVCE