Rímskokatolícka farnosť sv. Juraja

HUBOŠOVCE

  • Ratvaj
  • Uzovce
  • Bodovce
  • Hubošovce
  • Hubošovce - Jur
  • Šarišské Sokolovce

Návštevnost

2018

AAA

KRSTY 

1. Michal KOČIŠ, Prešov, 1/2018

2. Ján MAREK, Uzovce, 1/2018

3. Mária MOTÝĽOVÁ, Hubošovce - Jur, 2/2018

4. Peter ŠKVARLA, Ratvaj, 2/2018

5. Klára SOPČÁKOVÁ, Bodovce, 3/2018

6. Patrik LIPTÁK, Uzovce, 4/2018

7. Lucia NAKATOVÁ, Hubošovce - Jur, 4/2018

8. Daniel JAŠŠ, Hubošovce, 4/2018

9. Tatiana MATIJOVÁ, Bodovce, 4/2018

10. Matej MOLČAN, Uzovce, 4/2018

11. Stella MOLČANOVÁ, Uzovce, 4/2018

12. Emma BABJAKOVÁ, Hubošovce, 4/2018

13. Michal SEDLÁK, Hubošovce, 4/2018

14. Dávid KAZIMÍR, Bodovce, 5/2018

15. Dominik Sebastián DUTKO, Hubošovce, 5/2018

16. Ema ZÁHURÁKOVÁ, Ratvaj, 5/2018

17. Lukáš VARGA, Bodovce, 6/2018

18. Ema BAĎUROVÁ, Šarišské Sokolovce, 6/2018

19. Tomáš VAŠKO, Uzovce, 7/2018

20. Michal JAŠŠ, Hubošovce, 7/2018

21. Michal JUSKO, Bodovce, 8/2018

22. Ivan AMRICH, Uzovce, 8/2018

23. Matias ĽACH, Ratvaj, 8/2018

24. Ema KONEČNÁ, Bodovce, 9/2018

25. Júlia JACKOVÁ, Uzovce, 9/2018

26. Ján HORVÁTH, Ratvaj, 9/2018

27. Emma SEDLÁKOVÁ, Uzovce, 9/2018

28. Ľudmila BURÍKOVÁ, Šarišské Sokolovce, 9/2018

29. Dominik VARGA, Bodovce, 9/2018

30. Max Maximilián KUBIČÁR, Bodovce, 10/2018

31. Sofia KAŽIMÍROVÁ, Ratvaj, 10/2018

32. Laura LIPTÁKOVÁ,  Šarišské Sokolovce, 11/2018

33. Vivien DRAGOŇOVÁ,  Šarišské Sokolovce, 11/2018

34. Klára DRAGOŇOVÁ,  Šarišské Sokolovce, 11/2018

35. Ester DRAGOŇOVÁ,  Šarišské Sokolovce, 11/2018

36. Tomáš HAVADEJ,  Prešov, 11/2018

37. Nikoleta TKÁČOVÁ,  Šarišské Sokolovce, 11/2018

38. Liam Michal DRÁB,  Hubošovce, 11/2018

39. Damián MALIK,  Šarišské Sokolovce, 12/2018

40. Tadeáš FECKO,  Šarišské Sokolovce, 12/2018

41. Maximilián KOLPÁK,  Šarišské Sokolovce, 12/2018

42. Šimon JAC,  Bodovce, 12/2018

43. Barbora BALIKOVÁ,  Uzovce, 12/2018

44. Laura JAŠELSKÁ,  Bodovce, 12/2018


SOBÁŠE 

1. Ján VARGA a Kristína MOTYĽOVÁ, Šarišské Sokolovce 4/2018

2. Benjamín ADAMKO a Monika KOSTRÁBOVÁ, Uzovce 4/2018 

3. Ľuboš MALÍK a Mária HUDÁKOVÁ, Šarišské Sokolovce, 5/2018

4. Ľubomír VACHNA a Veronika CHOMIAKOVÁ, JUR, 7/2018

5. Martin FRIEDERY a Anna SOKOLOVÁ, JUR, 7/2018

6. Matej KRAS a Simona ONDRIJOVÁ, Hubošovce, 9/2018

7. Nikita ROZHKOV a Lucia VYDUMSKÁ, Bodovce, 10/2018


POHREBY 

1. + Ján KOLPÁK, 60r., Uzovce 1/2018

2. + Justína KREHLÍKOVÁ, 89r., Šarišské Sokolovce 1/2018

3. + Marta CMARÍKOVÁ, 91r., Hubošovce 2/2018

4. + Justína BALÁŽOVÁ, 84 r., Hubošovce 3/2018

5. + Bartolomej DURKÁČ, 82 r., Šarišské Sokolovce 3/2018

6. + Štefan MIŽENČÍK, 91 r., Šarišské Sokolovce, 4/2018

7. + Anton MIKLUŠ, 90 r., Ratvaj, 5/2018

8. + Anna VOJTKOVÁ, 65 r., Hubošovce, 6/2018

9. + Žofia HALAGOVÁ, 92 r., Šarišské Sokolovce, 6/2018

10. + Mária TOMKOVÁ, 87 r., Uzovce, 9/2018

11. + Cyril LIPTÁK, 66 r., Šarišské Sokolovce, 9/2018

12. + Oľga MIKOLAJOVÁ, 78 r., Bodovce, 10/2018

13. + František KONEČNÝ, 59 r., Bodovce, 10/2018