Rímskokatolícka farnosť sv. Juraja

HUBOŠOVCE

  • Ratvaj
  • Uzovce
  • Bodovce
  • Hubošovce
  • Hubošovce - Jur
  • Šarišské Sokolovce

Návštevnost

2020

AAA

KRSTY 

1. Natália BUJŇÁKOVÁ, Uzovce 1/2020

2. Nina ŠKVARLOVÁ, Hubošovce 1/2020

3. Nina SOPČÁKOVÁ, Bodovce 2/2020

4. Šimon BENC, Šarišské Sokolovce 2/2020

5. Tomáš HÁČIK, Sabinov 2/2020

6. Sebastián VAŇO, Uzovce 3/2020

SOBÁŠE 

1. Jakub SONTAG a Lenka HAVRILOVÁ, Bodovce 1/2020

POHREBY 

1. František SIROTŇAK, 55 r., Šarišské Sokolovce 1/2020

2. Ladislav MIŠČÍK, 70 r., Hubošovce - Jur 1/2020

3. Margita KOLPÁKOVÁ, 87 r., Šarišské Sokolovce 1/2020

4. Milan NOVICKÝ, 64 r., Šarišské Sokolovce 2/2020

5. Žofia HRICIŠINOVÁ, 87 r., Šarišské Sokolovce 2/2020

6. František KAZIMÍR, 78 r., Šarišské Sokolovce 3/2020