Rímskokatolícka farnosť sv. Juraja

HUBOŠOVCE

  • Ratvaj
  • Uzovce
  • Bodovce
  • Hubošovce
  • Hubošovce - Jur
  • Šarišské Sokolovce

Návštevnost

2024

AAA

KRSTY

1. Kristína NEMCOVÁ, Uzovce,  1/2024
2. Matúš BRUNER, Hubošovce,  1/2024
3. Natália KARAFOVÁ, Bodovce,  2/2024
4. Timotej  SKLADANÝ, JUR,  3/2024
5. Lia RIMSKÁ, Š. Sokolovce,  3/2024
6. Peter GMITRA, Š.Sokolovce,  3/2024
 
 
 

SOBÁŠE

1. 

 

POHREBY
1. Helena SOLOHUBOVÁ, 76 r.; Ratvaj, 1/2024
2. Jozef KLOBUŠOVSKÝ, 84 r.; Hubošovce, 1/2024
3. Mária PASTIRČÁKOVÁ, 77 r.; Š.Sokolovce, 3/2024