Rímskokatolícka farnosť sv. Juraja

HUBOŠOVCE

  • Ratvaj
  • Uzovce
  • Bodovce
  • Hubošovce
  • Hubošovce - Jur
  • Šarišské Sokolovce

Návštevnost

2016

AAA

 KRSTY 

1. DÁVID, Martin Baláž a Petra r. Fecková, Bodovce 1/2016

2. NINA, Mgr. Jozef Hanušin a Mgr. Anna r. Tomečková, Hubošovce 3/2016

3. BARBORA, Maroš Kmec a Mária r. Uličná, Uzovce 3/2016

4. TOBIAS, Ľubomír Hrabčák a Erika r. Ivanková, Uzovce 3/2016

5. JURAJ, Gustáv Kopák a Zuzana r. Vitovičová, Šarišské Sokolovce 5/2016

6. ADAM, Martin Nakata a Jana r. Karpenciová, Jur - Prešov 5/2016

7. NELA, Alexander Matia a Veronika Blichárová, Šarišské Sokolovce 5/2016

8. BARBARA, Jozef Baláž a Jaroslava r. Hubcejová, Bodovce 5/2016  

9. ADAM, Rudolf Sábik a Jaroslava r. Vaňová, Šarišské Sokolovce 6/2016

10. EMANUEL, Erik Jašš a Veronika r. Fellegiová, Hubošovce 6/2016

11. ŠARLOTA, Lukáš Adamko a Lenka r. Belišová, Uzovce 7/2016

12. JANA, František Kolpák a Anna r. Orlovská, Šarišské Sokolovce 7/2016 

13. IMRICH, Imrich Tomečko a Natália r. Urbanová, Uzovce 7/2016

14. TEODOR, Ján Karafa a Lucia r. Himičová, Bodovce 7/2016

15. KARINA, Pavol Varga a Andrea r. Pražienková, Uzovce 7/2016

16. VIKTÓRIA, Ján Sciranka a Daniela r. Škvarlová, Hubošovce 8/2016

17. LEA, Miroslav Vozár a Lenka r. Grešová, Hubošovce 9/2016

18. HANA, Peter Sáska a Jana r. Poníková, Hubošovce 9/2016 

19. RICHARD, Jozef Malík a Zuzana r. Labašková, Hubošovce 10/2016

20. SIMON, Ján Sedlák a Lenka r. Mašlejová, Uzovce 10/2016

21. ELIŠKA, Gabriel Oĺšavský a Júlia r. Urbanová, Hubošovce 11/2016

22. Samuel,  Slavomíra BEGÁNIOVÁ, Hubošovce 11/2016

23. Milan Lukáš, Lukáš Melicher a Mária r. Škvarlová, Ratvaj 12/2016


 SOBÁŠE 

1. Lukáš JAŠELSKÝ a Jana ŠKVARLOVÁ, Bodovce 5/2016

2. Dominik SOPČÁK a Lenka ŠKVARLOVÁ, Bodovce 6/2016

3. Pavol MIKOLAJ a Monika MINARČAKOVÁ, Bodovce 6/2016

4. Roman KRIŠANDA a Alena MAJERNÍKOVÁ, Hubošovce 7/2016

5. Alexander MATIA a Veronika BLICHÁROVÁ, Šarišské Sokolovce 7/2016

6. Dávid VARGA a Zuzana JURKOVÁ, Bodovce 7/2016

7. Tomáš HOVANEC a Anna ĎURICOVÁ, Bodovce 8/2016

8. Miroslav BRUNER a Ľubica BALÁŽOVÁ, Hubošovce 9/2016

9. Marek KOLPÁK a Ivana JUSKOVÁ, Hubošovce - Jur 9/2016

10. Michal PORÁČ a Lucia ČAPOVÁ, Bodovce 9/2016

11. Pavel TROŠAN a  Mária HAUEROVÁ, Šarisšské Sokolovce 11/2016

12. Jozef MALÍK a Zuzana LABAŠKOVÁ, Hubošovce - Jur 12/2016

 

 POHREBY 

1. Štefan BALÁŽ (r.68), Bodovce 3/2016

2. Magdaléna ĽACHOVÁ (r.89), Šar. Sokolovce 3/2016

3. Ján HARČARUFKA (r.84), Šar. Sokolovce 3/2016

4. Mária KOLESÁROVÁ (r.81), Uzovce 4/2016

5. František PEREGRIN (r.54), Šar. Sokolovce 4/2016

6. Bartolomej KOLPÁK (r.83), Šar. Sokolovce 4/2016

7. Štefan ŠKVARLA (r.88), Hubošovce 5/2016

8. Ján GOLODŽEJ (r.77), Uzovce 5/2016

9. Margita MOTYĽOVÁ (r. 95) Bodovce 6/2016

10. Martin FOGARAŠ (r. 19) Bodovce 9/2016

11. Alžbeta SOBOTOVÁ (r. 94) Hubošovce 9/2016

12. Jozef MAŠLEJ (r. 72) Uzovce 9/2016

13. Helena MIŠČÍKOVÁ (r. 88) Uzovce 9/2016

14. Anna URBANOVÁ (r. 96) Hubošovce 9/2016

15. Marta LIPTÁKOVÁ (r. 61) Šarišské Sokolovce 11/2016

16. Ján GMITRA (r.86) Šarišské Sokolovce 11/2016

17. Emil HIMIČ (r.78) Hubošovce 11/2016

18. Anna ŠKVARLOVÁ (r.79) Hubošovce - Jur 12/2016

19. Andrej GREGA (r. 79) Bodovce 12/2016

20. Marta DURKÁČOVÁ (r. 84) Šarišské Sokolovce 12/2016

21. Margita RAPAVÁ (r. 80) Bodovce 12/2016